2014-08-18 / Yazar : Adem Yalçın

Genellikle iki tarih arası sorgu yaparken ilk başta hata almaktayız.O yüzden hazır bir sql kütüphanesi oluşturmanızı tavsiye ederim ve bunu da aralarında bulundurmanızı. Şimdi konumuza dönelim, Sql de iki tarih arası verileri sorgulamak istersek şu şekilde dönüşüm yapabiliriz.
Select WEB_TEMPLATEID ,count(*) as sayisi  from TableName 
where CREATEDATE  between cast( '2014-02-08 11:52:23.853'  as datetime) and
cast(GETDATE() as datetime) 
group by WEB_TEMPLATEID order by sayisi desc

Select WEB_TEMPLATEID ,count(*) as sayisi  from TableName 
where CREATEDATE  between Convert(nvarchar(30),'2014-02-08 11:52:23.853' ,105) and 
Convert(nvarchar(30),GETDATE(),105) 
group by WEB_TEMPLATEID order by sayisi desc
Yorum Ekle